Samospráva

Adresa

Obecný úrad Matysová
Matysová 27
065 46 Malý Lipník

Obecný úrad

Výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, písomnú agendu orgánov obce, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb

Zodp. pracovník: Bc. Silvia Šulcová,
kontakty: 0903 463 230, silvia.sulcova@staralubovna.sk
adresa: Nám. Sv. Mikuláša 2, Stará Ľubovňa, č. dv. 232 (I. poschodie)

  Facebook

Adresa: https://www.facebook.com/groups/265374313400/?ref=br_rs

Úradné hodiny

Pondelok: 10:00 - 14:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 10:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 10:00 - 14:00

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár