Harmonogram  vývozu  TDO

v obci Matysová  na rok 2021

12.01. 2021 -zelená a červená  nálepka

26.01. 2021 -zelená  a žltá  nálepka

09.02. 2021 -zelená a červená nálepka

23.02. 2021 -zelená nálepka

09.03. 2021 -zelená a červená nálepka

23.03. 2021 -zelená  a žltá  nálepka

06.04. 2021 -zelená a červená nálepka

20.04. 2021 -zelená nálepka

04.05. 2021 -zelená a červená nálepka

18.05. 2021 -zelená nálepka

01.06. 2021 -zelená a červená nálepka

15.06. 2021 -zelená  a žltá  nálepka

29.06. 2021 -zelená nálepka

13.07. 2021 -zelená, červena, žltá  nálepka

27.07. 2021 -zelená a červená nálepka

10.08. 2021 -zelená nálepka

24.08. 2021 -zelená a červená nálepka

07.09. 2021 -zelená  a žltá  nálepka

21.09. 2021 -zelená a červená nálepka

05.10. 2021 -zelená nálepka

19.10. 2021 -zelená a červená nálepka

02.11. 2021- zelena nálepka

16.11. 2021- -zelená a červená nálepka

30.11. 2021 -zelená a  žltá  nálepka

14.12. 2021 -zelená nálepka

28.12. 2021 -zelená a červená nálepka

Harmonogram pre rok 2021

vývozu, prepravy a dotriedenia zo systémového zberu druhotných surovín

Termíny vývozu separovaného zberu druhotných surovín

Žlté - plast

Zelené - sklo

Modré –

papier

Červené  - kovové obaly

VOO,NO

Kontajnér

Termín

odberu

29.1.

23.6.

8.10.

22.3

9.11

   23.4.

   27.10.

26.3.

26.11.

28.5.

2.7.

13.8.

23.9.

10.11.

Zber TETRAPAKOV súčasne s komoditou PLASTY v žltých vreciach a žltých nádobách. 

Prosíme obaly z tetrapakov  PREPLÁCHNUŤ.

Zoznam domácnosti na vývoz TDO

v obci Matysová na rok 2021

Zoznam č.1

Nádoby označené zelenou nálepkou 

1.

Grib Aleš

Matysová

4

2.

Iľkovič Michal

29

3.

Ing. Olejár Jozef

35

        4.

Starinský Jaroslav

39

5

Kundrát Peter

53

6.

Mgr. Maslík Radoslav

66

7.

Drobňák Ján

67

8.

Kundrát Marián

71

Zoznam č.2

    Nádoby označené červenou nálepkou

1.

Havran Michal

Matysová

3

2.

Olejárová Alžbeta

22

3.

Havran Štefan

24

4.

Virostko Peter

32

5.

Aftanasova Helena

48

6.

Varchol Jozef

51

7.

Kasenčák Ján

54

8.

Petrík Ján

64

9.

Aftanás Marián

69

             10.

JUDr. Pastirčák Pavol

                     70

Zoznam č.3

Nádoby označené žltou nálepkou

1.

Pristáš Miroslav

Matysová

2

2.

Setlak Richard

6

3.

Ing. Cincula Jozef

12

4.

Mgr. Gaborčák Pavol

9

5.

Segeďá Peter

16

6.

Palgut Štefan

88

7.

Segeďá Štefan

25

8.

Marciňák Jozef

26

9.

Ing. Hurtoš Miroslav

28

10.

Ing. Syčev Vladimír

30

11.

Ing. Kulfas Ján

31

12.

Stašák Marián

38

13.

Štefaňák Ján

40

14.

Aftanasová Anna

41

15.

Pristašová Terézia

45

16.

Pristáš Jozef

46

17.

Virostko Ján

47

18.

Palgutová Mária

52

19.

Čandík Štefan

53

20.

Biszkup Ladislav

55

21.

MUDr. Klein Koloman

60

22.

Čandík Mikuláš

61

23.

Kostúrová

63

24.

Smékal Ján

76

25.

Štefaňák Michal

77

V Matysovej 4.1.2021                                                         JUDr. Pavol Pastirčák starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

V prípade potreby po telefonickom dohovore.

Volať na číslo 0903 992 969

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár