Odvoz domáceho odpadu


Vývoz domáceho odpadu

na rok 2018

02.01.2018 zelená nálepka,

16.01.2018 zelená nálepka, červená nálepka

30.01.2018 zelená nálepka, žltá nálepka

13.02.2018 zelená nálepka, červená nálepka

27.02.2018 zelená nálepka

13.03.2018 zelená nálepka, červená nálepka

27.03.2018 zelená nálepka, žltá nálepka

10.04.2018 zelená nálepka, červená nálepka

24.04.2018 zelená nálepka

09.05.2018 zelená nálepka, červená nálepka

22.052018 zelená nálepka, žltá nálepka

05.06.2018 zelená nálepka, červená nálepka

19.06.2018 zelená nálepka

03.07.2018 zelená nálepka, červená nálepka

17.07.2018 zelená nálepka,

31.07.2018 zelená nálepka, červená nálepka

14.08.2018 zelená nálepka, žltá nálepka

28.08.2018 zelená nálepka, červená nálepka

11.09.2018 zelená nálepka

25.09.2018 zelená nálepka, červená nálepka

09.10.2018 zelená nálepka

23.10.2018 zelená nálepka, červená nálepka

06.11.2018 zelená nálepka

20.11.2018 zelená nálepka, červená nálepka

04.12.2018 zelená nálepka, žltá nálepka

18.12.2018 zelená nálepka, červená nálepka

V Matysovej 29.11.2017                                                           Iveta Kundrátová

                                                                                                     Starostka obce

Vývozu, prepravy a dotriedenia zo systémového zberu druhotných surovín

Termíny vývozu separovaného zberu druhotných surovín

Žlté - plast

Zelené - sklo

Modré –

papier

Červené  - kovové obaly

VOO,NO

Termín odberu

26.1.

1.2.

27.3.

18.9.

13.4.

24.9.

14.3.

27.3.

1.6.

19.6.

1.8.

18.9.

28.9.

21.11.

29.11.

ZMENA !!!

Od 1.1.2018 sa bude vykonávať zber TETRAPAKOV súčasne s komoditou PLASTY v žltých vreciach a žltých nádobách. 

Prosíme obaly z tetrapakov  PREPLACHNÚŤ.

Vývoz odpadu na rok 2019.

Obec Matysová vývoz podľa týždňov a farby nálepky.

týždeň

2.

3.

tyždeň

týždeň

4.

5.

tyždeň

týždeň

6.

7.

tyždeň

týždeň

8.

9.

tyždeň

10.

11.

tyždeň

týždeň

12.

13.

tyždeň

týždeň

14.

15.

tyždeň

týždeň

16.

17.

tyždeň

18.

19.

tyždeň

týždeň

20.

21.

tyždeň

22.

23.

tyždeň

týždeň

24.

25.

tyždeň

týždeň

26.

27.

tyždeň

týždeň

28.

29.

tyždeň

týždeň

30.

31.

tyždeň

týždeň

32.

33.

tyždeň

34.

35.

tyždeň

týždeň

36.

37.

tyždeň

týždeň

38.

39.

tyždeň

týždeň

40.

41.

tyždeň

42.

43.

 tyždeň

týždeň

44.

45.

tyždeň

týždeň

46.

47.

tyždeň

týždeň

48.

49.

tyždeň

týždeň

50.

51.

tyždeň

týždeň

52.

1. týždeň /2020

tyždeň

týždeň

Zoznam domácnosti na vývoz TDO

v obci Matysová na rok 2019

Nádoby označené zelenou nálepkou

Grib Aleš

Matysová

4

Ing. Olejár Jozef

35

Starinský Jaroslav

39

Kundrát Peter

53

Kundrát Marián

71

Nádoby označené červenou nálepkou

1.

Havran Michal

Matysová

3

2.

Olejár Jozef

22

3.

Havran Štefan

24

4.

Iľkovič Michal

29

5.

Virostko Peter

32

6.

Aftanas Michal

48

7.

Varchol Jozef

52

8.

Kasenčák Ján

54

9.

Petrík Ján

64

10.

Mgr. Maslík Radoslav

66

11.

Drobňák Ján

67

12.

Aftanás Marián

69

Nádoby označené žltou nálepkou

1.

Pristáš Miroslav

Matysová

2

2.

Setlak Richard

6

3.

Senkvá Anna

8

4.

Ing. Cincula Jozef

11

5.

Mgr. Gaborčák Pavol

9

6.

Palgut Štefan

88

7.

Marciňák Jozef

26

8.

Ing. Hurtoš Miroslav

28

9.

Ing. Syčev Vladimír

30

10.

Ing. Kulfas Ján

31

11.

Stašák Marián

38

12.

Štefaňák Ján

40

13.

Aftanasová Anna

41

14.

Foltín Milan

42

15.

Pristašová Terézia

45

16.

Pristáš Jozef

46

17.

Virostko Ján

47

18.

Varcholová Mária

50

19.

Palgutová Mária

52

20.

MUDr. Klein Koloman

60

21.

Čandík Mikuláš

61

22.

Šedlár Ján

62

23.

JUDr. Pastirčák Pavol

70

24.

Smékal Ján

76

25.

Štefaňák Michal

77

26.

Segeďá Štefan

25

27

Segeďá Peter

16

28.

Čandík Štefan

53

29.

Biszkup Ladislav

55

Počet domácnosti: 46

V Matysovej 29.11.2018                                                           Iveta Kundrátová, starostka obce

OBEC:                               

Matysová

Harmonogram pre rok 2019

vývozu, prepravy a dotriedenia zo systémového zberu druhotných surovín

Termíny vývozu separovaného zberu druhotných surovín

Žlté - plast

Zelené - sklo

Modré –

papier

Červené  - kovové obaly

VOO,NO

Kontajnér

Termín

odberu

30.1.

18.6.

24.9.

15.11.

   9.4.

   1.10.

21.3.

7.11.

30.5.

27.6.

2.8.

19.9.

31.10.

Zber TETRAPAKOV súčasne s komoditou PLASTY v žltých vreciach a žltých nádobách. 

Prosíme obaly z tetrapakov  PREPLÁCHNUŤ.

Úradné hodiny

Pondelok: 10:00 - 14:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 10:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 10:00 - 14:00

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár