Aktuality

 


Informácia o realizácii projektu

 30.11.2019

                                                                                          

,,Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“

                                                          Informácia o realizácii projektu

,,Kamerový systém obce Matysová“

       Obec Matysová predložila v roku 2018  žiadosť na Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky o dotáciu zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality vo výške 5000 €.

Projekt vybudovania kamerového systému sleduje naplnenie jeho prioritného cieľa – komplexnej ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, návštevníkov oddychovej a relaxačnej zóny, ako aj majetku obce, fyzických a právnických osôb pôsobiacich  území obce formou situačnej prevencie. Zámerom projektu je vybudovanie siete IP kamier s prenosovou sústavou signálu a obslužným pracoviskom s príslušným hardvérovým a softvérovým vybavením, ktoré zabezpečia kontinuálne monitorovanie a záznam z exponovaných lokalít obce podľa grafického vyobrazenia, ktoré tvorí prílohu žiadosti. Na základe uvedenej skutočnosti sa od realizácie projektu očakáva zabezpečenie nasledovných oblastí:

- preventívne pôsobenie na príčiny a podmienky výskytu kriminality a iných sociálnych patologických javov, odhaľovanie priestupkov, trestných činov a podpora pri ich objasňovaní,

- operatívne vyrozumenie príslušných orgánov, ako aj včasné zásahy, asistencie a pomoc obyvateľom na miestach výskytu mimoriadnych udalostí (napríklad dopravné nehody, požiare, povodne a iné živelné udalosti),

- ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov obce,

- ochrana majetku obce a podnikateľských subjektov.

V súčasnosti prebieha inštalácia jednotlivých komponentov a celý systém bude v prevádzke od 1.1.2020.

Bude osadených 6 kamier a to v následovných lokalitách:

- kamera č.1- Matysová č.2

- kamera č.2 a 3 - Obecný úrad Matysová

- kamera č. 4 a 5- Autobusová zastávka

- kamera č.6- Matysová č. 81

JUDr. Pavol Pastirčák

 Starosta obce

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

V prípade potreby po telefonickom dohovore.

Volať na číslo 0903 992 969

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár