Aktuality

Dňa 23.06.2018 /sobota/ o 14:00 hodine sa uskutoční valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbársko-želiaskej spoločnosti, pozem. spol. Matysová v Kultúrnom dome obce Matysová.

Prezentácia od 13:00 hod. do 13:45 hod.

Program:

 1.  Otvorenie
 2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov/2/, zápisnice, návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.
 3. Správa o činnosti UŽS za rok 2017
 4. Správa o hospodárení UŽS za rok 2017
 5. Správa odborného a lesného hospodára
 6. Úlohy UŽS na rok 2018
 7. Správa dozornej rady
 8. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017
 9. Schválenie rozdelenie zisku a spôsob úhradystraty za rok 2017
 10. Informácia k požiadavke uzatvorenia nájomnych mluv medzi pozem. spol. a jeho členmi, týkajúcich sa spoločnej nehnuteľnosti
 11. Voľba a odvolanie členov dozornej rady
 12. Rôzne -diskusia
 13. Schválenie návrhu uznesenia
 14. Záver


Príhovor

Iveta Kundrátová

starostka obceMilí priatelia,

som veľmi rada, že ste sa rozhodli navštíviť web stránku Obce Matysová. Ak ste mali možnosť navštíviť túto malebnú obec, ktorá sa nachádza v strede Ľubovnianskej vrchoviny, určite Vám učarovala jej rozsiahla rozloha a drevenice, ktoré sú malebne zakomponované do panenskej prírody. Očarujúca príroda, ticho, ktoré pôsobí ako balzam na dušu, ranné prebúdzanie sa za spevu vtáčikov a pohľad na pasúce sa malé srnky , to všetko, sa v dnešnej uponáhľanej dobe zdá byť neskutočné. No opak je pravdou, práve takéto rána zažívame v našej obci, možno práve to Vás láka, aby ste sa opäť vrátili do našej obce.

Pevne verím, že prezeraním našej web stránky sa aspoň v spomienkach vrátite do obce Matysová.

Iveta Kundrátová      
Starostka obce Matysová


Úradné hodiny

Pondelok: 10:00 - 14:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 10:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 10:00 - 14:00

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár