Úradná tabuľa

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslanca OZ

 14.09.2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva

v Matysovej

Obec - Mesto - Mestská časť1) Matysová    uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

  1. Aleš Grib, 32 rokov, súkromný podnikateľ, Smer – sociálna demokracia
  2. Michal Havran, 65 rokov, dôchodca, Smer – sociálna demokracia
  3. Ján Kasenčák, 65 rokov, dôchodca, Smer – sociálna demokracia
  4. Radoslav Maslík, 31 rokov, ergoterapeut, Kresťanskodemokratické hnutie
  5. Jozef Olejár Ing., 55 rokov, živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volí 3 poslancov.

V

Matysovej

Dátum:

12.09.2018

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                   v.r. Kundrátová Iveta

                                                                                                                      podpis odtlačok pečiatky obce1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

V prípade potreby po telefonickom dohovore.

Volať na číslo 0903 992 969

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár