Úradná tabuľa

Voľby do orgánov samosprávy

 06.08.2018

  1. ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY sLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 6. júla 2018

o vyhlásemí volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa čl. 89 ods.2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 pds. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach a výkonu volebného práva a o zmen a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

vyhlasujem

voľby do orgánov samosprávy obcí a

určujem

  1.  deň ich konania na sobotu 10.novembra 2018
  2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018
  3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestnosti do 11. septembra 2018
  4. lehotu na utvorenie miestných volebných komisií do 11. septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadnutie do 18. septembra 2018
  5. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných kkomisií do 11. októbra 2018 a lehotu na ich prvé zasadnutie do 24. októbra 2018

Andrej Danko v.r.

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

V prípade potreby po telefonickom dohovore.

Volať na číslo 0903 992 969

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár