Úradná tabuľa

Rozpočet 2018

 29.11.2017

Rozpočet na rok 2018

Bežný rozpočet

Príjmy

ROZPOČET

2018

2019

2020

Výnos dane z príjmov poukázaných

15 245,00

Daň z pozemkov

5 500,00

Daň zo stavieb

900,00

Daň zo psa

68,00

Daň za komunálny odpad

800,00

Ostatné poplatky

20,00

Poplatky a platby za predaj a nájomne

300,00

Úroky z vkladov

2,00

REGOP

20,00

Príjem celkom

€          22 855,00

€     22 855,00

€     €     22 855,00

Bežný rozpočet

Výdaj

ROZPOČET

2017

2018

2019

poznámky

Tarif. plat

5 760,00

Odmena poslancom

600,00

Odmena účtovníčka

1 800,00

Poistné do zdravotnej poisťovne

518,00

starostka, poslanci, účtovníčka

Nemocenské

106,00

starostka,  účtovníčka

Starobné

1 142,00

starostka, poslanci, účtovníčka

Invalidné

245,00

starostka, poslanci, účtovníčka

Úrazové

65,00

starostka, poslanci, účtovníčka

V nezamestnanosti

76,00

starostka,  účtovníčka

Rezervný fond

388,00

starostka, poslanci, účtovníčka

Motorové vozidlo pohonne hmoty

1 000,00

Energie

2 400,00

Poštovné a telekomunikačné služby internet

500,00

Všeob. materiál

200,00

Knihy časopisy

100,00

Palivo, mazivo

500,00

Servis údržba

200,00

Poistenie

300,00

Školenie

100,00

Všeobecná údržba

500,00

Špec. Služby

100,00

Členské

200,00

Obec

16 803,00

16 803,00

16 803,00

Poplatky a odvody

200,00

Finančná a rozpočtová oblasť

200,00

200,00

200,00

Údržba ciest v zimnom období

500,00

Cestná doprava

500,00

500,00

500,00

Všeobecné služby

500,00

Nakladanie s odpadmi

500,00

500,00

500,00

Všeobecný materiál

2 000,00

Rozvoj obce

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Energia

700,00

Všeobecný materiál

500,00

Verejné osvetlenie

1 200,00

1 200,00

1 200,00

Všeobecný materiál

1 100,00

Budov priestorov a objektov

555,00

Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov

1 655,00

1 552,00

1 552,00

Výdaj celkom:

€    22 855,00

€  22 855,00

€ 22 855,00

V Matysovej 29.11.2017                                                          Iveta Kundrátová

                                                                                                     Starostka obce

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

V prípade potreby po telefonickom dohovore.

Volať na číslo 0903 992 969

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár