Úradná tabuľa

Oznam PVOD

 18.09.2019

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Údol

Oznamuje svojím členom, zamestnancom a dôchodcom, ktorí niekedy na PVOD pracovali a vlastníkom pôdy, ktorí majú s PVOD uzavretú zmluvu o prenájme tejto pôdy, že v dňoch od 17.9.2019 do 30.9.2019 v čase od  8,00 hod. do 15,00 hod. bude sa predávať obile z ôrody r.2019.

Rozhodujúcim obdobím pre predaj obilia z úrody 2019  pracujúcim členom a zamestnancom PVOD a nepracujúcim dôchodcom, avšak členom PVOD z jednotlivých obcí  je obdobie od 1.7.2018 do 30.6.2019.

  1. Dôchodcovia:

      Majú nárok na 50 kg za celé obdobie

      Cena obilia pre dôchodcov  je 10,- € za 1q vrátane DPH

  1. Vlastníci pôdy , ktorí majú dokázané vlastníctvo pôdy a majú s PVOD uzatvorenú platnú, t.j. podpísanú a vrátenú na PVOD nájomnú zmluvu si môžu na nájomné uvedené v nájomnej zmluve kúpiť pšenicu a jačmeň po 20,- € /q vrátane DPH alebo ovos po 17 € za 1q

           Predstavenstvo PVOD

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

V prípade potreby po telefonickom dohovore.

Volať na číslo 0903 992 969

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár